Natxo Sorolla doctor “cum laude”

Ebhorabona, Natxo!

Lo Finestró

(Maribel S.Timoneda, del Diario de Teruel)

El sociòleg Natxo Sorolla, nascut a Pena-roja de Tastavins (Matarranya), va defensar el passat 14 de gener la seva tesi doctoral a la Universitat de Barcelona (UB), amb la qual ha obtingut la qualificació de cum laude. Sorolla s’ha especialitzat en sociolingüística i anàlisi de xarxes socials.

En la seva tesi doctoral, titulada Elecció lingüística i rols sociolingüístics a la Franja des de la perspectiva de l’anàlisi de xarxes socials, ha investigat sobre el procés de substitució de la llengua familiar mitjançant la transmissió oral entre pares i fills a les comarques del Baix Cinca i La Llitera (Osca). En la seva anàlisi s’ha centrat en una població formada per alumnes de sisè de primària i en l’ús que aquests fan de la llengua per interrelacionar-se amb companys de la seva edat. Segons l’investigador, la tesi detecta que “al voltant d’una quarta…

View original post 136 more words

By masdebringue Posted in CULTURA

El Consell d’Europa apressa Aragó a reconèixer el català i l’aragonès i elaborar una Llei de Llengües

Lo Finestró

Consell dEuropa

Equivalent a una gran estirada d’orelles al Govern Espanyol, el Comitè de Ministres del Consell d’Europa ha emès sis recomanacions a les autoritats espanyoles sobre l’aplicació de la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries. També ha publicat un informe d’un comitè d’experts que avaluen els compliments o incompliment d’Espanya.

Traducció de la Recomanació CM / Rec NHL (2016)1 sobre l’aplicació de la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries per a Espanya (Aprovada pel Comitè de Ministres el 20 gener 2016 en la reunió 1245 de Delegats dels Ministres)

El Comitè de Ministres,

de conformitat amb l’article 16 de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries;

Vistes les declaracions realitzades per Espanya el 9 d’abril de 2001;

Havent pres nota de l’avaluació realitzada pel Comitè d’Experts sobre la Carta pel que fa a l’aplicació de la Carta a Espanya;

Tenint en compte que aquesta avaluació es…

View original post 422 more words

By masdebringue Posted in CULTURA