Presentació del llibre “Amigo Labordeta” a Saragossa”

Invitación003

Hola, esteu invititas a la presentació d’aquest llibre, coordinat per l’editor oscenc Lorenzo Lascorz, on han intervingut més de 80 persones que un moment donat van coincidir amb la trajectòria del malograt cantautor, escriptor i polític aragonès, José Antonio Labordeta. En la meva intervenció al llibre recupero de la memòria un concert de l’Avi que vam organitzar en 1979 a l’Institut “Puig Castellar” de Santa Coloma, on hi treballava llavors. També parlo d’un escrit desconegut de Labordeta on elogiava el català de la Franja.
Si algú està interessat en adquirir lo llibre que m’hu faci saber i veurem la manera d’enviar-us-lo.